Information och kontakt

Information om Lansredovisning, Stall Gäre AB

Vi har flera inriktningar i vårt aktiebolag. Sedan 1994 har min man och jag arbetat i Lansredovisning AB med i vår bokföringsbyrå. 2017 lade vi Lansredovisning som bifirma och Stall Gäre AB har inriktning på hästar som nu är min mans inriktning.

I Lansredovisning: arbetar jag med, bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer som är de främsta uppgifter. Vi arbetar också med kalkyler och frågor då man startar sitt eget företag.

Företagens storlek: de flesta är enmansföretag, andra har några få anställda.

Företagens logo: tranan är vår logo då den är Västergötlands landskapssdjur, och vi båda är därifrån, min man Tomas Johansson är från Tibro, och jag som heter Liz Wijk är från Tidan, båda orterna är utanför Skövde.

Vi arbetar från norra Värmland: och det fungerar utmärkt med internet, posten och telefon. Tidigare hade vi kontoret på Arbetargatan i Stockholm.

Företagens startade: företaget startade 1993, som enskild firma, ombildades till aktiebolag 1994.