Blanketter att skriva i för hand


KÖRJOURNAL När du använder egen bil.

KÖRJOURNAL När du använder företagets bil.

TRAKTAMENTE Blankett för ett traktamente.

TRAKTAMENTE Blankett för ett traktamente och milersättning, då man använder egen bil.

TRAKTAMENTE Blankett för ett traktamente med avbrott under perioden.

INFORMATION OM TRAKTAMENTE

Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden. För hel dag ska avresedagen ligga före 12.00 – komma hem efter 19.00, annars halv dag. Traktamente förs över de dagar, då minst 6 timmar per dag hör till verksamheten. Då man varit på tjänsteresa och varit ledig en eller flera dagar (arbetat under 6 timmar/dag) kan blankett, ”traktamente – med avbrott under perioden”, användas.


BOKFÖRINGSORDER