Information och kontakt

Information om Lansredovisning AB

Inriktning: Bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer är våra främsta uppgifter. Vi arbetar också med kalkyler och frågor då man startar sitt eget företag.

Våra kunders inriktning: Inom byggbranschen, konsulter inom skilda branscher, psykologer, läkare, hälsovård, journalister, formgivare med flera.

Företagens storlek: De flesta är enmansföretag, andra har 5- 25 anställda.

Företagens logo: Tranan är vår logo då den är Västergötlands landskapssdjur, och vi båda är därifrån, närmare bestämt från Tidan och Tibro, utanför Skövde.

Företagens startade: Företaget startade 1993, som enskild firma, ombildades till aktiebolag 1994.

Kontakta oss här