Bokföring och bokslut

Vi sköter bokföringen åt både aktiebolag och enskilda firmor.

Vi arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Våra kunder är elektriker, läkare, psykologer, journalister, arkitekter, formgivare, olika yrkesområden inom film och media.